En frukt blir stulen. 
Jakten börjar. 
Ta fast tjuven! 
Genom skogen, över fälten och under stjärnorna fortsätter jakten. Berättelsen sprakar av färg, samtidigt som den ställer viktiga frågor om sådant som vi ofta tar för givet.
Back to Top